Posted in Cách ăn đề tối nay

Đề báo kép là gì? 05 Dấu hiệu và kinh nghiệm bắt đề về kép

Đề báo kép là chỉ 10 cặp số đi liền và hoàn toàn giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99….

Continue Reading... Đề báo kép là gì? 05 Dấu hiệu và kinh nghiệm bắt đề về kép